AC Sürücü ürünleri ve sistemleri Önleyici bakım programı

ABB, sürücü yatırımlarında mümkün olan en iyi geri kazanımı müşterilerine sağlamak amacıyla ABB sürücü ürünleri ve sistemleri için bir kullanım ömrü yönetim planı oluşturmuştur. ABB?nin sürücü teknolojisindeki kapsamlı deneyimlerine dayanan bu plan, sürücünün tüm kullanım ömrünü kapsar. Standart önleyici bakım teklifleri, ürünleştirilmiş ve çeşitli ürünlerin farklı kullanım ömrü aşamalarıyla ilişkilendirilmiştir.Sürücüler için önleyici bakım programının hedefi, daha yüksek güvenilirlik, optimum performans ve daha uzun kullanım ömrü sağlamaktır. ABB maksimum kullanılabilirlik sağlamak ve planlanmamış onarım masraflarını ortadan kaldırmak amacıyla, AC sürücülerin ömürleri boyunca belirli aralıklarla bakıma tabi tutulmasını tavsiye eder.

Sürücüler için kullanım ömrü yönetim modeli

Sürücüler için kullanım ömrü yönetim modeli platformu, dört aşamalı bir kullanım ömrü planıdır. Ürün ?aktif? aşama olarak adlandırılan seri üretim dönemi sona erdikten sonra ?klasik? aşamaya, ardından ?sınırlı? aşamaya ve son olarak ?desteklenmeyen? aşamaya aktarılır. Ürün ?desteklenmeyen? aşamaya gelene kadar belirtilen çerçevede her türlü servis hizmetiyle desteklenir. Ancak ?sınırlı? aşamaya gelindiğinde ABB, sürücünün kısmen yada tamamen değiştirilmesini veya yenilenmesini tavsiye eder.

Kullanım ömrü planı ve durumu

Kullanım ömrü planı, tüm sürücü ürünlerini kendi kullanım ömrü aşamalarına göre değerlendirir. Bu plan, sürücü ürünlerini ve ürün servisi tekliflerini farklı aşamalarda yönetmeyi hedeflemektedir. Kullanım ömrü durum uyarısı, sürücü ürünailesinin hangi aşamada olduğunu bildirir.

Saha denetimi ve inceleme

Saha denetimi, yeni kurulumların belgelerine dayanılarak gerçekleştirilebilir. Sürücülerin içinde bulunduğu koşullar iyi bilinmiyorsa, bir saha incelemesi yapılması gerekir. İnceleme sonuçları, sürücülerin mevcut durumlarını ve acil iyileştirme

Ürünleştirilmiş servis teklifleri

Ürünleştirilmiş servis teklifleri, dünyanın dört bir yanındaki sürücü bakım işlemlerinde kalitenin sürekli olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Daha yüksek verim, sipariş kolaylığı ve sorunsuz bakım performansı, gibi avantajlar sağlar.

Önleyici bakım parçaları ve malzemeleri

* Önleyici bakım kitleri

Önleyici bakım kitleri, AC sürücüler için önceden planlanmış önleyici bakım programlarının son derece önemli bir parçasıdır. Kitler, sürücüye özel bakım için gerekli tüm parçaları içerir.

*Modül/kart değiştirerek güncelleme servisi

Önleyici bakım kitleri veya onarım servisi kullanmak yerine modül/kart değiştirerek güncelleme seçeneği kullanılabilir.

Saha performansı

* Bakım performansı

Önleyici bakım programları üç temel öğeden oluşur: ürün açıklamaları, servis talimatları ve standart raporlama şablonları. Ürün açıklamaları, servisin neleri kapsayıp neleri kapsamadığını belirtir. Servis talimatları, bakım prosedürünü ayrıntıları ile adım adım açıklar. Standart raporlama formları, çalışma talimatları ile bağlantılıdır ve sertifikalı servis mühendisleri müşteriler tarafından kolayca anlaşılabilen, tutarlı raporlar oluşturulmasını sağlar.

* Yedek parça denetleme ve düzenleme

Yedek parçalar arıza durumunda önemli bir rol oynar. Uygun yedek parçaların bulunabilirliği sağlanmalıdır. ABB, yedek parça stok denetimleri yapılmasını ve belirli bazı yedek parçaların bakım takvimine uygun şekilde düzenlenmesini tavsiye
eder.


Elektronik komponentler ile donatılmış endüstriyel ürünlerin özel bir bakıma ihtiyaç duymadıklarına dair genel bir inanış vardır. Ancak ABB?nin deneyimlerine göre bu türlü ekipmanların arıza olasılıkları, kullanım yılları ile birlikte artmaktadır. Sürücüler için bu süre yaklaşık 5-10 yıl arasındadır. Komponentlerin yaşlanması arızaların temel sebebi olmakla birlikte çalışma koşulları da önemli etkenlerdendir. Bir komponentin arızası, güç yarı iletkenleri dahil olmak üzere, sürücünün diğer parçalarının da dolaylı olarak zarar görmesine neden olabilir.

işlemi önerilerini içeren ayrıntılı bir rapora kaydedilir.

Denetim ve incelemenin amacı, denetim veya inceleme sonuçlarına dayanan uzun süreli sistematik bir önleyici bakım programı ve ürüne özel bir bakım takvimi oluşturmaktır.

Bakım takvimleri

Bakım takvimi, belirli bir sürücünün tabi tutulacağı sistematik ve fonksiyonel bakım yöntemlerini içerir. Her bir ABB sürücü ürün ailesi için, sürücülerin bakım ve onarımı konusunda kapsamlı deneyimlere ve teknik bilgilere dayanan özel bir takvim bulunmaktadır. Komponent tedarikçilerinin spesifikasyonları da ayrıca dikkatle takip edilmektedir. Bir sürücü bakım programı tanımlanırken, çevre ve kullanım koşullarını göz önünde bulundurmak da ayrıca önemlidir.

Bakım notları

Bakım notları, her bir bakım işleminin neden yapıldığına dair teknik açıklamalar içerir. Örn: Yaşlanma nedeni ile komponentlerin değiştirilmesi.Bakım notları, bakım takvimlerinde bulunan bilgilerle bağlantılıdır.

Müşteri eğitimleri

Müşterilerle olan ilişkilerin uzun süreli olmasını sağlamak için, sahada günlük çalışmaları gerçekleştirebilecek seviyede kişilerin bulunması gerekir. Profesyonel işletme ve temel bakım bilgilerini sağlamak amacıyla hazırlanmış standart eğitim programları sunulmaktadır. Ayrıca, personelin bilgi düzeyi hakkındaki bilgiler ve müşteri tarafından yapılan bir değerlendirmeye göre de eğitim verilebilir.

Müşterinin rolü

Önleyici bakımın başarısı, müşteri tarafından servis raporlarına kaydedilen ve aktarılan bilgilere bağlıdır. Sağlanan bilgiler ne kadar kapsamlı olursa, önleyici bakımın sağlayacağı avantajlar da o kadar sağlam olur.Mevcut bilgiler yeterli değilse, önleyici bakım yapmadan önce sürücüler için bir saha incelemesi yapılması tavsiye edilir. Gerekli kaynakların ve
yedek parçaların bulundurulmasını sağlamak için önleyici bakım önceden tam olarak planlanmalıdır.

Yatırımlarda optimum geri kazanım

Sürücülere yıllık bakım yapılması gerektiğinden, ABB sürücüler için bakım takvimine uygun, uzun süreli sistematik bir önleyici bakım programı gerçekleştirilmesini tavsiye eder. Böylece, tüm kullanım ömrü oyunca optimum sürücü performansı ve sürücü yatırımlarından geri kazanım elde edilir.