ABB Endüstriyel Sürücüler, ACS800 Önleyici bakım kitleri

Önleyici bakım kitleri bakım takviminde belirtilen bütün malzemeleri içerir. Her bir kit?in içeriği ilgili bakım takvimi ve sürücünün karakteristik özellikleri ile tam olarak örtüşecek şekilde hazırlanmıştır.

Avantajlar

- Bakım takviminde belirtilen önceden tanımlı orijinal servis parçalarını içermesi

- Sipariş edilmesi kolay paketler halinde olması

- Malzeme kitlerinin maliyetinin, parçaların tek tek sipariş edilmesi durumundaki toplam maliyete göre daha düşük olması

- Azaltılmış bakım masrafları

- Kolaylıkla planlanabilen uzun vadeli bakım malzemesi bütçeleri

- Yüksek bakım performans verimliliği

Servis İçeriği

Önleyici bakım kitleri bakım kapsamında değiştirilmesi gereken yedek parçaları kapsar.

Önleyici bakım kitleri kullanımdaki sürücülerin sayısına ve yaşına bakılarak seçilir ve sipariş edilir. Böylece ilgili sürücülerin bakım işlemleri için gerekli bütün parçalar sağlanmış olur. Her bir önleyici bakım kiti sipariş işlemlerini kolaylaştıran ve hızlandıran bir tip koduna sahiptir.

 

Önleyici bakım öncesi hazırlıklar

Önleyici bakım kitleri standart yedek parçalardan farklı olarak sipariş üzerine hazırlanmakta ve belirli bir süre sonra teslim edilebilmektedir. Bu sebeple bakım kitleri planlanan bakım zamanından belirli bir süre önce sipariş edilmelidir.

Önleyici bakım kitlerinin içerikleri, teslim süreleri ile ilgili bilgi edinmek için www.abb.com/partsonline adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bakım Çizelgesi

ABB?nin sahip olduğu deneyimlere göre sürücüler gibi elektronik komponentler içeren cihazlarda arıza meydana gelme olasılığı çalışma süresine bağlı olarak artmaktadır. Sürücüler için bu süre 5-10 yıl arasıdır. Arızaların temel sebebi komponentlerin yaşlanması olmakla beraber çalışma koşulları da önemli bir etkendir. Herhangi bir komponentin arızalanması sonucunda güç yarı iletkenleri ve diğer komponentler bundan etkilenerek zarar görebilir. Bakım takvimi belirli bir sürücü tipi için uygulanacak bakım işleminin sistematik ve fonksiyonel bir gösterimidir. Bu takvim sürücü üretim ve bakımı konusundaki geniş bilgi birikimi ve tecrübeye dayanılarak oluşturulmuştur. Komponent sağlayıcılarının spesifikasyonları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Sürücünün çevre ve çalışma ortam şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek sıcaklık, nem, kirlilik, periyodik aşırı yük gibi ağır çalışma şartları sürücü komponentlerinin ömrünü önemli ölçüde azaltmakta, bakım ve malzeme değişimi aralıklarını kısaltmaktadır.

Not ! Önerilen servis periyotları ve komponent değişimleri ABB tarafından öngörülen çalışma

 şartları için geçerlidir. ABB sürücü güvenilirliğinin üst seviyede tutulması ve optimum performansın sağlanabilmesi için sürücü kontrollerinin her yıl düzenli olarak yapılmasını