ABB Endüstriyel Sürücüler, ACS800 Önleyici Bakımı

ABB, AC sürücülerin kullanım ömrü boyunca maksimum kullanılabilirlik, minimum planlanmamış onarım masrafı, optimum performans ile çalışabilmeleri ve uzun ömürlü olabilmeleri amacıyla sürücülere düzenli önleyici bakım uygulanmasını tavsiye etmektedir. Sürücü önleyici bakımı, ürüne özel bakım çizelgesine göre yapılan yıllık sürücü denetimleri ve komponent değişimlerinden oluşmaktadır.

Avantajlar

- Arttırılmış sürücü güvenilirliği

- Optimum bakım maliyetleri ve minimuma  indirilmiş onarım maliyetleri

- Planlanması kolay bakım bütçesi

- Uzatılmış sürücü kullanım ömrü

- Orijinal, fabrika onaylı ABB yedek parçaları

Servis İçeriği

Önleyici bakım hizmeti, bakım çizelgesine göre sahada bakım çalışması gerçekleştirmek için gerekli işçilik ve yedek parçaları içermektedir:

 Sürücünün ve çevre koşullarının görsel kontrolü

- Bağlantıların kontrol edilmesi

- Yassı kabloların ve fiber optik kabloların kontrol  edilmesi

- Fan ve soğutma sisteminin işlevsel kontrolü

- ESD korumalı sürücü temizliği

- Acil Durdurma devresinin kontrol edilmesi

- Beklenmeyen çalışma? devresinin kontrol  edilmesi

- Hata kayıtlarının incelenmesi

- Parametrelerin kontrolü ve kaydedilmesi

- Normal şartlar altında sürücünün fonksiyon  testlerinin yapılması

- Besleme gerilimi ile ilgili temel ölçümler

- Yedek parça envanterinin kontrolü

- Yedek modül kondansatörlerinin reforme edilmesi

Sürücü önleyici bakım programı ABB?nin 30 yıldan uzun bir süredir AC sürücü üretim ve bakımı konusunda sahip olduğu geniş bilgi birikimi ve deneyime dayanmaktadır. Ayrıca çevre ve kullanım koşulları da hesaba katılır. Önleyici bakım çalışmaları sahada yetkili ve sertifikalı uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Bakım çalışmaları bittiğinde ve kontroller edildiğinde, ilerideki işlemler için öneriler içeren ayrıntılı bir servis raporu sunulur.

Bakım takviminde ?R? ile işaretlenmiş komponent değişimleri için önceden hazırlanmış önleyici bakım kitleri ile ilgili bilgi www.abb.com/partsonline adresinden temin edilebilir.
Önleyici bakım öncesi hazırlıklar

Önleyici bakım işleminin başarılı olup olmaması, kaydedilen bilgilere bağlıdır. Son kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ne kadar yeterliyse sonuç o kadar verimli olur.

ABB servis elemanları, müşteri ile birlikte önceden belirlenmiş duruş süresi boyunca sürücü üzerinde rahat olarak çalışma imkanına sahip olmalıdır. Gereken kaynak ve yedek parçaların bulundurulmasını sağlamak için, önleyici bakım önceden tam olarak planlanmalıdır.

Bakım Çizelgesi

ABB?nin sahip olduğu deneyimlere göre, sürücüler gibi elektronik komponentler içeren cihazlarda arıza meydana gelme olasılığı çalışma süresine bağlı olarak artmaktadır. Sürücüler için bu süre 5-10 yıl arasıdır. Arızaların temel sebebi komponentlerin yaşlanması olmakla beraber çalışma koşulları da önemli bir etkendir. Herhangi bir komponentin arızalanması sonucunda güç yarı iletkenleri ve diğer komponentler bundan etkilenerek zarar görebilir.

Bakım takvimi belirli bir sürücü tipi için uygulanacak bakım işleminin sistematik ve fonksiyonel bir gösterimidir. Bu takvim sürücü üretim ve bakımı konusundaki geniş bilgi birikimi ve tecrübeye dayanılarak oluşturulmuştur. Komponent sağlayıcılarının spesifikasyonları da ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Sürücünün çevre ve çalışma ortam şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek sıcaklık, nem, kirlilik, periyodik aşırı yük gibi ağır çalışma şartları sürücü komponentlerinin ömrünü önemli ölçüde azaltmakta, bakım ve malzeme değişimi aralıklarını kısaltmaktadır.

Not ! Önerilen servis periyotları ve komponent değişimleri ABB tarafından öngörülen çalışma  şartları için geçerlidir. ABB sürücü güvenilirliğinin üst seviyede tutulması ve optimum  performansın sağlanabilmesi için sürücü kontrollerinin her yıl düzenli olarak yapılmasını tavsiye etmektedir.